top of page
Jazz Singer
Singer
Vintage Microphone
Opera singer
Singer Performing Live
Formal Choir Performance
Girl Band B&W

ווקאלי, מקהלה ופיתוח קול

מקהלת ענבל

הלימודים כוללים פיתוח קול פרטני וקבוצתי, סולפג' ופיתוח שמיעה, שירה והופעות במסגרת מקהלת ענבל. ליווי פסנתר לתלמידי פתוח הקול היחידני הופעות על במת הקונסרבטוריון ובקונצרטים ברחבי הארץ ובחו"ל.

פיתוח קול פרטני

זמרות המקהלה הייצוגית המעוניינות בנוסף לשירה במקהלה בעבודה פרטנית על קולן, לומדות פיתוח קול פרטני בהנחיית אלכסנדרה קים . זמרות המקהלה הלומדות פיתוח קול יחידני זוכות לעבוד עם הפסנתרנית גלר אנה המלווה אותן בקונצרטים ובבחינת הבגרות.
בנוסף על הופעות סולניות על במת הקונסרבטוריון והופעות ענבל, הן זוכות להופיע כסולניות צעירות בהרכבי הקונסרבטוריון, בטקסים ממלכתיים ובמופעים לקהל הרחב וניגשות לבחינת בגרות בשירה.

צוות המורים
אלכסהדרה קים

מנצחת ומנהלת מוסיקלית  על מקהלות " ענבל "

bottom of page