top of page
Music Notes

לימודי תאוריה

בבואנו לעסוק בחינוך מוסיקלי, אנו עושים את מלאכתנו מתוך חזון גדול אשר מושרש באהבת המוסיקה ובהכרה ביכולות תלמידנו לעסוק בה, לטובת העשרת עולמם ואיכותו.

מטרות המחלקה כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד יסודות ומיומנויות. אנו משרישים ומפתחים בתלמידים את גרעיני ושורשי התפיסה, הידע, והגישה ההכרחיים לכל מישורי העשייה המוסיקלית השונים, בהם אנו מאמינים כי תלמידינו ישתלבו בעתיד, בחייהם המוסיקליים המקצועיים.

תלמידי כל מחלקות המוסד משתתפים בשיעורים העיוניים-תאורטיים, אחת לשבוע, על בסיס קבוע, לאורך שנת הלימודים. תכנית הלימודים מבוססת על פריסה הדרגתית. תחומי הלימוד כוללים את יסודות התיאוריה, פיתוח השמיעה והמיומנות המוסיקלית, תולדות וספרות המוסיקה.

irina got.jpeg

תאוריה וסולפג'

bottom of page