top of page

גברת אינה קרביץ

פסנתר

מורה לפסנתר מעל 35 שנה.

בעלת תעודת הוראה ומורה בכירה בלימודי נגינה בבתי ספר יסודיים.

משתתפת עם תלמידיה בתחרויות מוזיקה  ארציות , משתתפים במופעים עירוניים וארציים.

אינה קרביץ
bottom of page