מר פיוטר שטני

כינור

מורה לכינור בקונסרבטוריון עירוני נצרת עילית ובקונסרבטוריון בנהריה.

בוגר אקדמיה נובוסיבירסק תואר שני בהוראת כינור.

ניגן בתזמורת סימפונט אופרה בנובוסיבירסק ובתזמורת קאמרית בעיר רובנה .

פיוטר