top of page

טפסים והרשמה

תנאי קבלה

לימודי נגינה ושירה – בחינת כניסה לבדיקת שמיעה, קצב (ריתמוס), קואורדינציה וזיכרון מוסיקלי.

פרויקט "בתי ספר מנגנים"

שיעורי נגינה בבתי–הספר היסודיים בנוף הגליל, בקבוצות קטנות או בשעורים יחידניים.
כלים: כלי נשיפה, אורגניות , כלי קשת.

14078.png
טפסים להורדה
כתב התחייבות
bottom of page